इतिहास

कम्पनीको विकास इतिहासको परिचय

 • 2002
  कम्पनी स्थापना गरेको हो
 • 2005
  ISO 9000 र 13485 प्रमाणीकरण र CE प्रमाणीकरण
 • 2009
  स्वास्थ्य क्यानाडा स्वीकृति
 • २०१२
  साइट अडिटमा FDA सफलतापूर्वक समाप्त भयो
  रगत ग्लुकोज निगरानी प्रणाली को CE प्रमाणीकरण
 • २०१५
  साइट अडिटमा FDA सफलतापूर्वक समाप्त भयो
 • 2018
  MDSAP प्रमाणित
  स्तन पम्प FDA र CE प्रमाणीकरण
 • २०२०
  कारोबार 250 मिलियन USD पुगेको छ
  Covid-19 लड्नुहोस्
 • २०२१
  CE प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक समाप्त भयो
  COVID-19 परीक्षण क्यासेटको
 • २०२१
  CE प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक समाप्त भयो
  UA, HB, HCG, LH, FSH, डिजिटल उर्वरता को